Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Beerens Schoenmode Roosendaal B.V.: de bepaaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Beerens Schoenmode Roosendaal en de klant waarop Beerens Schoenmode Roosendaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Beerens Schoenmode Roosendaal, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De artikelen van Beerens Schoenmode Roosendaal

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Beerens Schoenmode Roosendaal in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Bestellen bij Beerens Schoenmode Roosendaal

Beerens Schoenmode Roosendaal levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Beerens Schoenmode Roosendaal zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn of op een later tijdstip uit te voeren. Uiteraard wordt de klant hierover geïnformeerd.

Ruilen bij Beerens Schoenmode Roosendaal.

Indien een artikel geruild voor een andere maat of kleur? Mail dan onze klantenservice Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.<script> Indien het artikel voorradig is, zullen wij deze reserveren en kosteloos opsturen na ontvangst van je retourzending. Wil je graag een ander item ontvangen? Plaats dan een nieuwe order.

Voor de retour gestuurde items zullen we, na ontvangst van je retourzending, het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen aan je terugstorten.

Retourneren van zendingen/artikelen aan Beerens Schoenmode Roosendaal.

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen vanaf het moment van levering. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Ongefrankeerde zendingen zullen niet worden geaccepteerd.

Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Beerens Schoenmode Roosendaal over de staat van de artikelen, wordt binnen 10 werkdagen het geld van de klant teruggestort op de bankrekening van de klant.

Retour adres van Beerens Schoenmode Roosendaal

Artikelen kunnen worden terug gestuurd naar:

Beerens Schoenmode Roosendaal
Nieuwe Markt 77
4701 AE Roosendaal
Nederland

De levering door Beerens Schoenmode Roosendaal.

Beerens Schoenmode Roosendaal doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Beerens Schoenmode Roosendaal een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Beerens Schoenmode Roosendaal schriftelijk in gebreke te stellen.

De bestellingen worden verstuurd met Post NL. De kosten hiervan zijn voor rekening van de verkoper, mits het order bedrag meer dan 50 Euro bedraagt.

Het versturen van de artikelen door Beerens Schoenmode Roosendaal

Beerens Schoenmode Roosendaal draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Beerens Schoenmode Roosendaal gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

De garantie van Beerens Schoenmode Roosendaal

Beerens Schoenmode Roosendaal garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Beerens Schoenmode Roosendaal op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Beerens Schoenmode Roosendaal eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. Retourneren van gedragen artikelen met een garantie en pas na een geautoriseerd serviceverzoek per email.

De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop.

Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn, worden vakkundig gerepareerd.

Franco- en rembourszendingen worden op geen enkele voorwaarde door ons geaccepteerd.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Beerens Schoenmode Roosendaal overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Beerens Schoenmode Roosendaal te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

Beerens Schoenmode Roosendaal is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Beerens Schoenmode Roosendaal geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Beerens Schoenmode Roosendaal. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Beerens Schoenmode Roosendaal. Het schadebedrag kan nooit groter zijn dan de waarde van het gekochte artikel.

Terugbetalingen door Beerens Schoenmode Roosendaal

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Beerens Schoenmode Roosendaal gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Uw privacy

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de klantregistratie van Beerens Schoenmode Roosendaal. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Beerens Schoenmode Roosendaal verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Beerens Schoenmode Roosendaal geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

Op enkele pagina’s registreren we in cookies:

  • uw weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte
  • of u een enquête over onze site al heeft beantwoord (zodat we het u niet opnieuw vragen)
  • of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze site

Sommige video’s op onze site gebruiken ook een cookie om anonieme statistieken op te stellen over hoe u die video heeft gevonden en welke video’s u heeft bekeken.

Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken.

De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

YU kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.